Paliwa zimowe
Paliwa
Paliwa

Każdy klient kupujący paliwa ORLENU zyskuje gwarancję, że zaopatruje się w produkt najwyższej jakości.

Wysiłek inwestycyjny Koncernu sprawia, że benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe odpowiadają w pełni wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Składy chemiczne benzyn, olejów napędowych i autogazu Koncernu dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań. Ponadto ORLEN - jako pierwszy producent w Polsce - zaczął zabezpieczać swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym.

VERVA ON
VERVA ON

VERVA ON - paliwo premium (tylko w sieci ORLEN)

Charakterystyka
Paliwo do napędzania silników o zapłonie samoczynnym w klasie premium, VERVA ON, produkujemy ze selektywnie wybranych komponentów węglowodorowych, których jakość kontrolujemy w sposób ciągły, począwszy od Zakładu w Płocku poprzez cały ciąg logistyczny PKN Orlen. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych", gdzie zawartość siarki jest poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego VERVA ON – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:
- olej napędowy VERVA ON gatunek B o CFPP, maks. 0 oC,
- olej napędowy VERVA ON gatunek D o CFPP, maks. -10 oC,
- olej napędowy VERVA ON gatunek F o CFPP, maks. -20 oC.

Olej napędowy VERVA ON o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:
- gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
- gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
- gatunek F - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

W okresie przejściowym i zimowym paliwo premium VERVA ON jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny zapewniając w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu VERVA ON, PKN ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

VERVA ON to produkt szczególne zalecany do samochodów osobowych, wyposażonych w nowoczesne silniki Diesla z systemem typu "common rail". Podwyższona liczba cetanowa oleju VERVA ON (55 wobec standardowego 51) poprawia właściwości eksploatacyjne pojazdu. Zwiększa dynamikę pracy silnika ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy silnika. Zastosowane specjalne dodatki smarne zmniejszają zużycie paliwa i przyczyniają się do bezawaryjnej eksploatacji pomp w układzie wtryskowym. VERVA ON wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).

Dodatki uszlachetniające zastosowane w oleju napędowym VERVA ON wykazują właściwości:

 • detergencyjne - zapewniają utrzymanie czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminację osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia,
 • antykorozyjne - zabezpieczają silnik, przed agresywnymi czynnikami korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania oraz wydechowym
 • przeciwutleniające - chronią przed degradacją paliwa oraz zapewniają wysoką stabilność podczas przechowywania paliwa.

Zastosowanie
Paliwa najnowszej generacji VERVA ON stworzyliśmy z myślą o optymalnym wysileniu pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego w paliwie zapewnia utrzymanie w czystości układ dolotowy silnika i pozwala na eliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia. Olej napędowy VERVA ON spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Właściwości

Właściwości Jednostka Zakres minimum/maksimum Metoda badania
Liczba cetanowa 55,0 1) / - PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy 46,0 / - PN-EN ISO 4264
Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 820 / 845 PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Zawartość wielopieścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) - / 7,0 PN-EN 12916
Zawartość siarki mg/kg - / 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - / 2,0 PN-EN 16576
Temperatura zapłonu °C 56,0 / - PN-EN  ISO 2719
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej %(m/m) - / 0,30 PN-EN  ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - / 0,010 PN-EN  ISO 6245
Zawartość wody mg/kg - / 200 PN-EN  ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - / 24,0 PN-EN  12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa 1 PN-EN  ISO 2160
Stabilność oksydacyjna 2) g/m3
g
- / 25
20,0 / -
PN-ISO#160; 12205
PN_EN 15751
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC µm - / 460 PN-EN  ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC - dla gatunków B, D, F mm2/s 2,000 / 4,500 PN-EN  ISO 3104
Skład frakcyjny dla gatunków B, D, F:
- do temp. 250 oC destyluje
- do temp. 350 oC destyluje
- 95 %(V/V) destyluje do temperatury

%(V/V)
%(V/V)
oC

- / <65,0
85,0 / -
- / 360,0
PN-EN  ISO 3405
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 3) %(V/V) - / 7,0 PN-EN  14078
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)
-dla gatunku B
-dla gatunku D
-dla gatunku F
°C

- / 0
- / -10
- / -20

PN-EN 116
Temperatura mętnienia:
- dla gatunków B, D, F
oC
- / _4)
PN-ISO  3015
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm % - / 30 CEC F-23-A-01
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia mocy silnika w teście „clean up” % - / 0 CEC F-98-08
1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A. 2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751.
3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.
4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.
5) Badanie okresowe – zaostrzone wymagania PKN ORLEN S.A.

VERVA 98
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

VERVA 98

Charakterystyka
Paliwa Premium VERVA produkujemy ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły na każdym etapie produkcji w nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie rafinerii w Płocku.

VERVA 98 spełnia rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych" - zawartość siarki poniżej 10 mg/kg.

 • Wysoka jakość paliwa VERVA 98 oraz zastosowanie odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć osiągi silnika.
 • VERVA 98 wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).
 • Podwyższona zawartość dodatku czyszczącego wpływa na poprawę właściwości myjących benzyny VERVA 98, co zapewnia utrzymanie w czystości układu paliwowego i silnika samochodu.
 • Zredukowana zawartość siarki (10 mg/kg) w benzynie VERVA 98 przedłuża żywotność katalizatora spalin, zmniejsza korozję w układzie zasilania, spalania i wydechowym oraz emisję związków siarki.

Skuteczność właściwości myjących przy zasilaniu benzyną VERVA oceniana była w oparciu o metodę silnikową Mercedes Benz 102E. Wynik - dla najwyższej, IV kategorii paliw wg Światowej Karty Paliw górna granica osadów - 30mg, VERVA - poniżej 5 mg.

Dodatki uszlachetniające zastosowane w benzynie verva 98:

 • czyszczące - zapewnienie utrzymania czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminacja osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia
 • antykorozyjne - zabezpieczenie silnika przez obniżenie korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym
 • przeciwutleniające - ochrona przed degradacją i zapewnienie wysokiej stabilności paliw podczas przechowywania.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie
Paliwa najnowszej generacji VERVA stworzyliśmy z myślą o poprawie warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego zapewnia utrzymanie w czystości układu dolotowego, a wręcz pozwala na wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Właściwości

Wymagania Wartości Metoda badań 1)
Liczba oktanowa badawcza LOB, nie mniej niż 98,0 PN-EN ISO 51642)
Liczba oktanowa motorowa LOM, nie mniej niż 88,0 PN-EN ISO 51632)
Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
– do temp. 70°C odparowuje, E70
okres letni 3), % (V/V) 20,0÷48,0
okres przejściowy, % (V/V) 20,0÷50,0
okres zimowy, % (V/V) 22,0÷50,0
– do temp. 100°C odparowuje, E100, % (V/V) 46,0÷71,0
– do temp. 150°C odparowuje, E150, % (V/V), nie mniej niż 75,0
– temp. końca destylacji, FBP, °C, nie wyżej niż 210
– pozostałość po destylacji, % (V/V), nie więcej niż 2
Prężność par, DVPE PN-EN 13016-1
okres letni, kPa 45,0÷60,0
okres przejściowy, kPa 45,0÷90,0
okres zimowy, kPa 60,0÷90,0
Indeks lotności, VLI, okres przejściowy, nie więcej niż 1150 punkt 3.5
Zawartość ołowiu, mg/l, nie więcej niż 5 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15°C, kg/m3 720÷775 PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185
Zawartość siarki, mg/kg, nie więcej niż 10,0 PN-EN ISO 20846 PN-EN ISO 20884
Okres indukcyjny, min 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych, mg/100ml, nie więcej niż 5 PN-EN ISO 6246
Korodujące działanie na miedź (3 h w temp. 500C), klasa korozji klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd jasny i przezroczysty ocena wizualna
punkt 3.6
Zawartość węglowodorów typu: PN-EN 14517
– olefinowego, % (V/V), nie więcej niż 18,0 ASTM D 1319
– aromatycznego, % (V/V), nie więcej niż 35,0
Zawartość benzenu, % (V/V), nie więcej niż 1,00 PN-EN 238 PN-EN 12177 PN-EN 14517
Łączna zawartość tlenu w benzynach zawierających tlenowe związki organiczne 4), % (m/m), nie więcej niż 2,7 PN-EN 1601 PN-EN 13132
Zawartość związków organicznych zawierających tlen PN-EN 1601
– alkohol metylowy (MeOH), % (V/V), nie więcej niż 3,0 PN-EN 13132
– alkohol etylowy (EtOH), % (V/V), nie więcej niż 5,0
– alkohol izopropylowy (IPA), % (V/V), nie więcej niż 10,0
– alkohol izobutylowy (IBA), % (V/V), nie więcej niż 10,0
– alkohol tertbutylowy (TBA), % (V/V), nie więcej niż 7,0
– etery (z 5 lub więcej atomami C), % (V/V), nie więcej niż 15,0
– inne zw. org. zawierające tlen, % (V/V), nie więcej niż 10,0
Osady na zaworach dolotowych, mg/zawór, nie więcej niż 10 CEC F-05-A-93
EKODIESEL
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

Olej napędowy Ekodiesel Ultra

Charakterystyka
Olej napędowy Ekodiesel Ultra produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji. Paliwo zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach przeciwdziałających korozji, emulgowaniu wody oraz pienieniu. Zastosowana technologia produkcji zapewnia, że oferowany Olej napędowy Ekodiesel Ultra zachowuje odporność na skażenie mikrobiologiczne jak również spełnia wymagania jakościowe w zakresie smarności oraz odporności na utlenianie. Dodatkowo zawartość w pakiecie dodatków o działaniu detergencyjnym utrzymuje czystość układu paliwowego i dolotowego w tym wtryskiwaczy. W trosce o środowisko naturalne zawartość siarki w oleju napędowym Ekodiesel Ultra jest gwarantowana poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:
- olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC,
- olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC,
- olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC.

Olej napędowy Ekodiesel Ultra o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:
- gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
- gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
- gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

W okresie przejściowym i zimowym olej napędowy Ekodiesel Ultra jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny zapewniając w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu olej napędowy Ekodiesel Ultra, PKN ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel Ultra spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Zastosowanie
Olej napędowy Ekodiesel Ultra przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.

Właściwości


Parametr

Jednostka

Zakres (min./maks.)

Metoda badań>

Liczba cetanowa

-

51,0 / -

PN-EN ISO 5165

Indeks cetanowy

-

46,0 / -

PN-EN ISO 4264

Gęstość w temp. 15 oC

kg/m3

820-845

PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

%(m/m)

- / 7,0 1)

PN-EN 12916

Zawartość siarki

mg/kg

- / 10,0

PN-EN ISO 20846 PN–EN ISO 20884

Zawartość manganu

mg/l

- / 2,0

PN-EN 16576

Temperatura zapłonu

oC

56

PN-EN ISO 2719>

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej

%(m/m)

- / 0,30

PN-EN ISO 10370

Pozostałość po spopieleniu

%(m/m)

- / 0,01

PN-EN ISO 6245

Zawartość wody

mg/kg

- / 200

PN-EN ISO 12937

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

- / 24

PN-EN 12662

Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC)

klasa

1

PN-EN ISO 2160

Stabilność oksydacyjna 2)

g/m3

h

- / 25

20,0 - /

PN-ISO 12205

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60 oC

mm

- / 460

PN-EN ISO 12156-1

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC

mm2/s

 

PN-EN ISO 3104

- dla gatunków B, D, F

 

2,000-4,500

 

Skład frakcyjny

 

 

PN-EN ISO 3405

dla gatunków B, D, F:

 

 

 

- do temp. 250 oC destyluje

%(m/V)

- / <65

 

- do temp. 350 sup>C desC destyluje

%(m/V)

85 / -

 

- 95 %(V/V) destyluje do temperatury

oC

- / 360

 

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)3), maks.

%(V/V)

- / 7

PN-EN 14078

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

oC

 

PN-EN 116

- dla gatunku B

 

- / 0

 

- dla gatunku D, maks.

 

- / -10

 

- dla gatunku F, maks.

 

- / -20

 

Temperatura mętnienia

oC

 

PN-ISO 3015

- dla gatunków B, D, F

 

 - /-4)

 

Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm

%

60

CEC F-23-A-01

1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A.

2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 %(V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751.

3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.

4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.

5) Badanie okresowe – zaostrzone wymagania PKN ORLEN S.A.

EUROSUPER 95
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

EUROSUPER 95

Charakterystyka
Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym Eurosuper 95 pozwala właściwie dbać o silnik samochodu. Benzyna została wzbogacona o najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Należą do nich: detergent, który utrzymuje w czystości układ dolotowy i sprawia, że osady nie zanieczyszczają zaworów dolotowych i komór spalania oraz inhibitor korozji chroniący przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że dodatki Eurosuper 95 w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadu, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. Test czystości zaworów przeprowadzono w silniku Mercedesa, a wyniki badań porównano ze zwykłą benzyną nie zawierającą dodatków uszlachetniających. Benzyna Eurosuper 95 pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu. Zapewnia równomierną pracę silnika i sprawia, że samochód zużywa mniej paliwa.

Dodatkowo benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jej stosowanie pozwala wydłużyć okres wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Ponadto Eurosuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Właściwości

Właściwości Jednostki Benzyna bezołowiowa 95
Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawcza min. 95,0
Liczba oktanowa motorowa min. 85,0
Gęstość w temp. 15 °C kg/m 3 720 - 775
Zawartość siarki mg/kg nie więcej niż 10
Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu %(m/m) nie więcej niż 2,7
SUPER PLUS 98
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

SUPER PLUS 98

Charakterystyka
Benzyna silnikowa bezołowiowa SUPER PLUS o liczbie oktanowej badawczej 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych dostępną w dystrybucji na świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

SUPER PLUS 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową. Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu odlotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki (0,001%) chroni skuteczność i trwałość katalizatora. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt koncernu spełnia znormalizowane testy silnikowe: test Mercedesa i test Opla-Kadeta.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Właściwości

Właściwości Jednostki Benzyna bezołowiowa 98
Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawcza min. 98,0
Liczba oktanowa motorowa min. 88,0
Gęstość w temp. 15 °C kg/m 3 720 - 775
Zawartość siarki mg/kg nie więcej niż 10
Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu %(m/m) nie więcej niż 2,7
AUTOGAZ (LPG)
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

autogaz (lpg)

O jakości każdego autogazu (LPG) świadczy m.in. stabilna liczba oktanowa i wysoka prężność w zakresie temperatur ujemnych. Produkowany w PKN ORLEN S.A. gaz zapewnia odbiorcom i klientom stały, korzystny poziom tych parametrów. W celu zapewnienia poprawnych i stabilnych warunków eksploatacyjnych silników i urządzeń (zwłaszcza w okresie zimowym) produkowane w PKN ORLEN S.A. paliwo gazowe jest mieszaniną o wysokiej zawartości propanu (co najmniej 40 proc. wagowych objętości).

BIO100
/PL/PublishingImages/Orlen%20paliwa/paliwa_1.jpg

bio100

CZYM JEST BIO 100?
Bioester to biopaliwo produkowane na bazie olejów roślinnych, przeznaczone do pojazdów z silnikiem DIESLA. Spełnia standardy jakościowe określone dla tego biopaliwa w normie PN EN 14214, obowiązującej zarówno w Polsce jak i na innych rynkach Unii Europejskiej. Może być stosowane jako dodatek albo zamiast tradycyjnego oleju napędowego w wybranych typach pojazdów takich jak:

 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • sprzęt rolniczy

Kierowcy, którzy zdecydują się na tankowanie BIO 100, powinni sprawdzić możliwość jego zastosowania u producenta pojazdu.

100% EKOLOGII W PALIWIE
Stosowanie BIO 100 chroni środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu produkcji paliwa, jak i jego użytkowania. Jest bezpieczny dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalny.

KORZYŚĆ DLA KIESZENI
Dzięki niższej cenie, BIO 100 jest ekonomicznym i godnym polecenia rozwiązaniem szczególnie dla rolników, firm transportowych i budowlanych. Tankowanie BIO 100, to pewność dobrego wyboru i oszczędności. Produkt jest dostępny również dla posiadaczy kart FLOTA.

WYSOKA JAKOŚĆ I PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
BIO 100 i konwencjonalny olej napędowy posiadają podobną charakterystykę fizyko-chemiczną. Na tym biopaliwie możesz polegać, ponieważ zapewnia: korzystny wpływ na pracę i trwałość silnika - dzięki dobrym właściwościom smarnym zabezpiecza aparaty wtryskowe przed nadmiernym zużyciem, lepsze spalanie - dzięki wyższej zawartość tlenu w stosunku do ON, dobre osiągi silnika - dzięki wysokiej liczbie cetanowej (51), pakiet dodatków uszlachetniających i spełnienie wymagań dla olejów napędowych przeznaczonych do stosowania w zimie, większe bezpieczeństwo użytkowania ze względu na wyższą od ON temperaturę zapłonu >120 °C.

^ Zwiń ^